BÀI VIẾT CẢM NGHĨ VỀ BUỔI HỌP OFFLINE NGÀY 17/12/2021

Cùng sáng ngày 17/12/2021, chúng tôi là những thành viên của Pioneers com, cũng như các buổi sinh hoạt định khác cùng với BOM BNC Việt Nam, anh Thông – Chủ tịch BNC Việt Nam đã chia sẻ về việc “Xây dựng văn hóa cộng đồng” của BNC Việt Nam.

Chúng tôi ví von vai trò của anh Thông như Lưu Bị, và chị Vân Anh như Gia Cát Lượng trong “Tam quốc diễn nghĩa”. Vì sao? Bởi lẽ , sứ mệnh và tầm nhìn của BNC Việt Nam hoàn toàn không giống như BNI hay tổ chức kinh doanh nào khác. Chúng tôi tự nguyện đến đây để kết nối, chia sẻ tri thức, và cùng nhau phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp.

Chúng tôi cùng nhau tự chọn slogan cho doanh nghiệp của mình là “Kinh doanh từ tâm – Chân thành chạm đến trái tim”. Chúng tôi lấy nhân tố con người làm trọng tâm,  cùng nhau học, cùng chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết cho nhau. Vào BNC Việt Nam chúng tôi tự nguyện  chọn lựa từng vị trí phù hợp để phát huy tài năng của mình một cách sâu sắc giúp cho việc phụng sự cộng đồng của BNC Việt Nam đi nhanh và đi xa hơn nữa.

Cuối cùng chúng tôi cùng hoạch định mục tiêu năm 2022 cho BNC Việt Nam. Năm 2022, chúng tôi sẽ phát triển 2 com mới với 100 thành viên. Chúng tôi cam kết sẽ thưc hiện đúng CÔNG THỨC “5+1” của BNC Việt Nam là:

 • Sản phẩm/dịch vụ uy tín chất lượng
 • 2 lần hiện diện mỗi tháng
 • 2 khách mời mỗi tháng
 • 2 cơ hội trao đổi kinh doanh mỗi tháng
 • Phát triển trong một đội nhóm (team)

Và 1  là:

 • 1 câu chuyện thành công.

Buổi họp kết thúc trong niềm hân hoan vô cùng cho một tương lai tươi sáng. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi trên con đường phụng sự cộng đồng, đem giá trị nhân văn mà chúng tôi đang học và hành để trao cho xã hội những hoa thơm trái ngọt. Yêu BNC vô cùng – con đường mơ ước của chúng tôi.

BÀI VIẾT CẢM NGHĨ VỀ BUỔI HỌP OFFLINE NGÀY 17/12/2021

Cùng sáng ngày 17/12/2021, chúng tôi là những thành viên của Pioneers com, cũng như các buổi sinh hoạt định khác cùng với BOM BNC Việt Nam, anh Thông – Chủ tịch BNC Việt Nam đã chia sẻ về việc “Xây dựng văn hóa cộng đồng” của BNC Việt Nam.

Chúng tôi ví von vai trò của anh Thông như Lưu Bị, và chị Vân Anh như Gia Cát Lượng trong “Tam quốc diễn nghĩa”. Vì sao? Bởi lẽ , sứ mệnh và tầm nhìn của BNC Việt Nam hoàn toàn không giống như BNI hay tổ chức kinh doanh nào khác. Chúng tôi tự nguyện đến đây để kết nối, chia sẻ tri thức, và cùng nhau phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp.

Chúng tôi cùng nhau tự chọn slogan cho doanh nghiệp của mình là “Kinh doanh từ tâm – Chân thành chạm đến trái tim”. Chúng tôi lấy nhân tố con người làm trọng tâm,  cùng nhau học, cùng chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết cho nhau. Vào BNC Việt Nam chúng tôi tự nguyện  chọn lựa từng vị trí phù hợp để phát huy tài năng của mình một cách sâu sắc giúp cho việc phụng sự cộng đồng của BNC Việt Nam đi nhanh và đi xa hơn nữa.

Cuối cùng chúng tôi cùng hoạch định mục tiêu năm 2022 cho BNC Việt Nam. Năm 2022, chúng tôi sẽ phát triển 2 com mới với 100 thành viên. Chúng tôi cam kết sẽ thưc hiện đúng CÔNG THỨC “5+1” của BNC Việt Nam là:

 • Sản phẩm/dịch vụ uy tín chất lượng
 • 2 lần hiện diện mỗi tháng
 • 2 khách mời mỗi tháng
 • 2 cơ hội trao đổi kinh doanh mỗi tháng
 • Phát triển trong một đội nhóm (team)

Và 1  là:

 • 1 câu chuyện thành công.

Buổi họp kết thúc trong niềm hân hoan vô cùng cho một tương lai tươi sáng. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi trên con đường phụng sự cộng đồng, đem giá trị nhân văn mà chúng tôi đang học và hành để trao cho xã hội những hoa thơm trái ngọt. Yêu BNC vô cùng – con đường mơ ước của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *