ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

  Thông tin đăng ký thành viên !

  NamNữ

  Thông tin Hội phí:

  • Phí thường niên: 2.000.000 đồng/năm (Tính từ ngày chuyển phí)
  • Phương thức đóng phí: Tiền mặt/Chuyển khoản

  Số TK: 1018823320 – Vietcombank – CN Đà Nẵng

  Chủ TK: Công ty TNHH Cộng đồng Kết nối Kinh doanh BNC Việt Nam

  III. Cam kết của hội viên:

  • Các thông tin đăng ký là đúng sự thật
  • Nghiêm túc tuân thủ các Quy định hoạt động của BNC, Điều lệ của BNC.
  • Cùng nhau kết nối, chia sẻ thông tin và cơ hội kinh doanh;
  • Góp ý xây dựng trên tinh thần đoàn kết và cùng nhau phát triển.