Công ty TNHH Giáo Dục PGH

 • Người đại diện: Giám đốc – Trần Thị Yến Phượng
 • Ngành nghề – dịch vụ:
  • Đào tạo kỹ năng phát triển bản thân và huấn luyện viên cuộc sống Life Coach
 • Đối tác:
 • Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ: K233/27 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0905912026
  • Website: www.ghipi.com
  • Email: tranyenphuong02041980@gmail.com
 • Hồ sơ năng lực

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.