ActionCOACH

 • Người đại diện: Nhà huấn luyện DN – Trần Gia Thông
 • Ngành nghề – dịch vụ:
  • Đào tạo và phát triển bản thân, huấn luyện doanh nghiệp
 • Đối tác:
 • Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ: 03 Hồ Tương, Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0913 125 545
  • Website:
  • Email: simonthong@gmail.com
 • Hồ sơ năng lực

This entry was posted in . Bookmark the permalink.