Bệnh viện Thiện Nhân

 • Người đại diện: GĐ KD – Lê Thị Lan Chi
 • Ngành nghề – dịch vụ:
  • Vật tư y tế, khám chữa bệnh
 • Đối tác:
 • Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ: 276 – 278 Đống Đa, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0386227396
  • Website: www.thiennhanhospital.com
  • Email: llanchi21288@gmail.com
 • Hồ sơ năng lực

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.