ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

Giới thiệu

Đào tạo là nét văn hóa đặc trưng của BNC, các thành viên luôn trao dồi kiến thức và phát triển bản thân nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh cá nhân, chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó việc nâng tầm bản thân cũng góp phần cải thiện sản phẩm, chất lượng dịch vụ, các mối quan hệ…theo hướng tích cực.

Nội dung là các chuyên đề thực tế, người thật việc thật, những trải nghiệm xương máu thành công hay thất bại trong quá trình điều hành doanh nghiệp rút ra được. Đây cũng là sản phẩm đặc thù mà chỉ có ở BNC, những người có tính thần phụng sự mới làm được.

Diễn giả đào tạo có cơ hội cho đi tri thức và kinh nghiệm, xây dựng hình ảnh bản thân và giới thiệu doanh nghiệp.

Thời gian: 30 phút (20 phút trình bày chuyên đề và 10 phút Q & A)

    Thông tin đăng ký !