ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG BNC VIỆT NAM VERSION 1 - 2021

Một số từ ngữ viết tắt:

BNC VIET NAM (Viet Nam Business Networking Community)

COM (Community: Trong BNC có nhiều cộng đồng nhỏ, mỗi cộng đồng từ trên 30 thành viên được gọi là COM)

BNC COM (Ví dụ: BNC COM START tên riêng của mỗi cộng đồng nhỏ)

BNC BOM (Board Of Management: Hội đồng quản trị BNC)

I/ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ & QUY ĐỊNH NGÀNH NGHỀ THAM GIA

 1. Trongmỗi COM của BNC, mỗi ngành  nghề  chỉ có 01 người được phép tham gia.
 2. Thànhviên phải đăng ký với BNC ngành nghề chính (có liệt kê trong giấy phép ĐKKD)
 •  Trường hợp đăng ký nhiều ngành nghề hơn trong GPĐKKD thì phải bổ sung người đại diện cho ngành nghề đó tham gia BNC, và được hiểu là sẽ tham gia như  01 tổ chức độc lập, thực hiện tuân thủ đúng theo quyền và nghĩa vụ của BNC đưa ra.
 1. Thành viên muốn tham gia BNC:
 • Đăng ký vào MẪU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN BNC
 • SNộp kèm bản photo Giấy phép ĐKKD cho bộ phận Admin của BNC COM tham gia.
 • BNC BOM xem xét quyết định kết nạp Thành viên mới
 • Thành viên mới được giới thiệu tham gia vào các buổi họp ONLINE/OFFLINE định kỳ
 • Lễ kết nạp chính thức Thành viên mới sẽ được tổ chức vào các buổi họp Offline/Online định kỳ BNC COM thành viên tham gia.
 1. Thành viên được yêu cầu phải trung thực trong việc giới thiệu cơ hội kinh doanh tiềm năng hoặc khách mời cho COM của họ. Mỗi BNC COM có thể đề ra mức tối thiểu cho tổng số cơ hội kinh doanh/khách mời mà mỗi hội viên cần phải có đề duy trì tư cách thành viên (khuyến khích nhưng không bắt buộc).
 2. Thành viên muốn đổi ngành nghề đăng ký thì phải làm một bản đăng ký mới và phải được BOM chấp nhận cho thay đổi.
 3. Khi một thành viên không đáp ứng được yêu cầu Điều lệ BNC COM thì ngành nghề của thành viên đó sẽ được mở cho người khác khi đăng ký

Một COM có thể phân chia nhiều GROUP với những nhóm ngành nghề khác nhau.

II. ĐỐI TƯỢNG, TƯ CÁCH & QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN – PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN MỚI

 1. 01 doanh nghiệp – 01 ngành nghề – 01 thành viên
 2. Chức danh tối thiểu: từ cấp Trưởng phòng trở lên.

Trường hợp khác với quy định trên, BOM sẽ xem xét quyết định khi cần, và yêu cầu phải có Giấy Ủy quyền của Lãnh đạo doanh nghiệp.

 1. Công khai danh sách thành viên BNC của mỗi COM

Mục đích: tạo sự thuận tiện trong việc giới thiệu khách hàng cho nhau

Không được dùng vào mục đích mời mọc, lôi kéo (thông qua e-mail, gửi thư trực tiếp, hoặc các phương tiện khác) những mục đích khác không sự chấp thuận trước của lãnh đạo các cấp.

 1. Khi tham gia BNC, logo & thông tin của doanh nghiệp thành viên sẽ được hiển thị trên Website/Fanpage của BNC

Có cơ hội được marketing cho doanh nghiệp mình, kết nối thương mại và được sự hỗ trợ của các thành viên khác trong BNC

 1. Phát triển thành viên mới: Hàng năm mỗi BNC COM có nhiệm vụ phát triển thành viên mới theo chỉ tiêu đăng ký với BNC BOM.

Yêu cầu chung: Không giới thiệu khách mời kinh doanh cùng ngành nghề tham gia cùng một COM.

 1. BNC là tổ chức hoạt động kết nối kinh doanh dành cho các SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) tại Việt Nam

SBNC hoạt động trên cả nước Việt Nam, không giới hạn số lượng BNC COM từng địa bàn, khu vực.

 1. Khách mời

Các chủ doanh nghiệp hay quản lý cấp cao được mời tham gia các phiên kết nối để hiểu về mô hình BNC và được định hướng để tham gia vào cộng đồng BNC. Khách mời được mời tham gia tối đa 2 lần trong các phiên kết nối.

 1.  Câu Lạc Bộ: Các câu lạc bộ trực thuộc BNC là môi trường cho các thành viên rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng và mở rộng thêm các mối quan hệ mới phục vụ cho phát triển kinh doanh và đời sống

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP

 1. Họp Ban điều hành BNC BOM (Board of Management):

Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thư ký.

Nội dung: Họp về định hướng, chủ trương hoạt động BNC, các quyết nghị hoặc các vấn đề khác khi cần.

Thời gian: 01 lần/tháng hoặc đột xuất khi cần.

 1. Họp Ban điều hành mở rộng BNC HOLDING:

Thành phần: Gồm BOM và các trưởng Ban (Ban Truyền thông-Sự kiện; Ban Phát triển thành viên; Ban Hành chính-Kế toán; Ban Đào tạo…).

Nội dung và thời gian: Do BOM quyết định khi cần các Ban hỗ trợ triển khai công việc.

Thời gian: 01 lần/tháng hoặc đột xuất khi cần.

 1. Các buổi họp định kỳ BNC COM trong tháng:

01 buổi họp ONLINE định kỳ (từ 7.30 – 9.30am) vào sáng thứ 6 của tuần thứ 2 trong tháng (hoặc tổ chức các COM họp chung);

01 buổi họp OFFLINE (từ 7.30 – 9.30am) vào các sáng thứ 6 của tuần thứ 4 trong tháng (hoặc ngày khác trong tuần do BOM của COM chọn).

Thời gian có thể thay đổi tùy theo điều kiện cụ thể, khi cần.

Thành viên yêu cầu phải có mặt đúng giờ và ở lại cho đến khi buổi họp kết thúc.

Trang phục đồng phục BNC (nếu chưa có thì trang phục lịch sự).

Nội dung các buổi họp bao gồm: Giới thiệu doanh nghiệptìm kiếm, kết nối thương mạichia sẻ kinh nghiệm quản điều hành doanh nghiệp phát triển bản thân

 1. Quy định:

Họp định kỳ: bắt buộc

– Nếu thành viên gặp trường hợp đặc biệt không thể có mặt thì có thể cử người khác đi thay (người đó không phải là hội viên trong cùng COM với mình), yêu cầu chức danh từ cấp trưởng phòng trở lên. việc thay thế này sẽ không bị tính là vắng mặt.

– Một thành viên chỉ được phép vắng mặt 03 lần trong vòng 06 tháng.

– Ngoài ra các buổi họp chung đột xuất hay các chương trình đào tạo chung sẽ thông báo trước ít nhất 3 ngày cho thành viên trong COM tham dự

* Phí thường niên:

 • Mức phí được BNC quy định theo từng thời điểm và được sự thống nhất nội bộ tại các cuộc họp theo quy định.
 • Phí có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Không hoàn lại
 • Không được chuyển từ người này cho người khác trừ trường hợp hai người làm cùng một công ty.
 • Nếu thành viên yêu cầu được chuyển từ BNC COM hiện tại sang một COM mới thì sẽ phải làm đơn đăng ký thành viên mới cho COM định tham gia.
 • Phí thường niên sẽ được tính toán và chuyển sang COM mới theo tỷ lệ thời gian tương ứng cho Thành viên.
 • 2021 (12/2020 – 12/2021): 2 triệu đồng/năm
 • Thanh toán ngay khi đăng ký thành viên chính thức hoặc chậm nhất trong vòng 7 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký.

* Quỹ đóng góp BNC

 • Thành viên kết nối thương mại thành công từ việc cung cấp sản phẩm cho thành viên BNC hay từ thành viên BNC giới thiệu cơ hội kinh doanh thành công thì trích vào quỹ phát triển BNC 10% lợi nhuận sau khi trừ các chi phí của những cơ hội kinh doanh đó và thực hiện vào cuối mỗi quý.
 • Các thành viên tham gia điều hành, hoạt động trong tổ chức BNC được hưởng chế độ, chính sách thù lao theo quy định tài chính của BNC (hiện tại chưa thực hiện). Báo cáo tài chính hàng năm tại Họp tổng kết cuối năm của BOM

CƠ CẤU TỔ CHỨC BNC VIỆT NAM

 CHỦ TỊCH BNC VIỆT NAM

SIMON TRẦN GIA THÔNG

 • Business Coach – FocusCOACH
 • Phone/Zalo: 0913 12 55 45
 • Email: bnc.vietnam1@gmail.com

Điều hành chung, định hướng, hoạch định các chủ trương cho các hoạt động của BNC. trách nhiệm xây dựng chiến lược kết nối kinh doanh phát triển thương mại cho BNC.

PHÓ CHỦ TỊCH BNC VIỆT NAM – PHỤ TRÁCH ĐỐI NGOẠI

ĐINH LÊ ANH KIỆT

 • Giám đốc – Công ty Danh Thịnh Phong
 • Phone/Zalo: 0905 013 369
 • Email: vicepresident1@gmail.com

Thực hiện triển khai công tác quản trị BNC. Phụ trách truyền thông, tổ chức sự kiện, kết nối kinh doanh, đối ngoại thương mại để phát triển BNC. Thực hiện công việc khác được ủy quyền

PHÓ CHỦ TỊCH BNC COM – QUẢN LÝ NỘI BỘ

TRẦN LÊ VÂN ANH

 • Chủ tịch HĐQT – Hynatech – Design & Build JSC
 • Phone/Zalo: 0818 950 950
 • Email: vicepresident2.bnc@gmail.com

Thực hiện triển khai công tác quản trị BNC dưới sự phân công của chủ tịch. Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, tổ chức nội bộ BNC, triển khai hoạt động nội bộ BNC, thực hiện công việc khách được ủy quyền

BAN HÀNH CHÍNH – THƯ KÝ BNC

NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG BNC

 • Sân Beauty
 • Phone/Zalo: 0905 748 239
 • Email: admin.bnc@gmail.com

Chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện các công tác hành chính của BNC. Tương tác với BNC COM để quản lý và hỗ trợ thủ tục hành chính cho tổ chức. Báo cáo định kỳ cho BNC COM về các hoạt động

BAN ĐÀO TẠO BNC VIỆT NAM

TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG

 • Giám đốc – Công ty TNHH Giáo dục PGH
 • Phone/Zalo: 0905 912 206
 • Email: training.bnc@gmail.com

Chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ, đào tạo DN hội viên và phát triển bản thân hội viên. Lập kế hoạch về chiến lược phát triển, đào tạo định kỳ và thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Báo cáo định kỳ hoạt động của Ban.

BAN PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN BNC VIỆT NAM

Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm trực tiếp về việc phát triển hội viên thông qua thành lập các BNC COM. Cùng BNC xem xét và kết nạp hội viên. Báo cáo định kỳ tình hình phát triển hội viên cho BNC COM.

BAN TRUYỀN THÔNG – SỰ KIỆN BNC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức truyền thông thông qua website, fan page, các trang mạng xã hội khác tổ chức sự kiện. Lập kế hoạch, phương án truyền thông và chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả. Báo cáo định kỳ cho BNC BOM về các hoạt động của Ban.

 CHỦ TỊCH BNC VIỆT NAM

Ông SIMON TRẦN GIA THÔNG

 • Business Coach – FocusCOACH
 • Phone/Zalo: 0913 12 55 45
 • Email: bnc.vietnam1@gmail.com

Điều hành chung, định hướng, hoạch định các chủ trương cho các hoạt động của BNC. trách nhiệm xây dựng chiến lược kết nối kinh doanh phát triển thương mại cho BNC.

PHÓ CHỦ TỊCH BNC VIỆT NAM

Bà TRẦN LÊ VÂN ANH

 • Phó tổng giám đốc điều hành – AKTA Group
 • Phone/Zalo: 0818 950 950
 • Email: vicepresident2.bnc@gmail.com

Thực hiện triển khai công tác quản trị BNC dưới sự phân công của chủ tịch. Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, tổ chức nội bộ BNC, triển khai hoạt động nội bộ BNC, thực hiện công việc khách được ủy quyền

BAN CỐ VẤN

Ông ĐINH LÊ ANH KIỆT

 • Giám đốc – Công ty Danh Thịnh Phong
 • Phone/Zalo: 0905 013 369
 • Email: vicepresident1@gmail.com

Tham mưu cố vấn BOM BNC Việt Nam

BAN HÀNH CHÍNH – TỔNG THƯ KÝ BNC VIỆT NAM

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

 • Sasa Beauty
 • Phone/Zalo: 0905 748 239
 • Email: admin.bnc@gmail.com

Chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện các công tác hành chính của BNC. Tương tác với BNC COM để quản lý và hỗ trợ thủ tục hành chính cho tổ chức. Báo cáo định kỳ cho BNC COM về các hoạt động

BAN ĐÀO TẠO BNC VIỆT NAM

Bà TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG

 • Giám đốc – Công ty TNHH Giáo dục PGH
 • Phone/Zalo: 0905 912 206
 • Email: training.bnc@gmail.com

Chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ, đào tạo DN hội viên và phát triển bản thân hội viên. Lập kế hoạch về chiến lược phát triển, đào tạo định kỳ và thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Báo cáo định kỳ hoạt động của Ban.

BAN THÀNH VIÊN BNC VIỆT NAM

Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm trực tiếp về việc phát triển hội viên thông qua thành lập các BNC COM. Cùng BNC xem xét và kết nạp hội viên. Báo cáo định kỳ tình hình phát triển hội viên cho BNC COM.

BAN TRUYỀN THÔNG – SỰ KIỆN BNC VIỆT NAM

 

Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức truyền thông thông qua website, fan page, các trang mạng xã hội khác tổ chức sự kiện. Lập kế hoạch, phương án truyền thông và chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả. Báo cáo định kỳ cho BNC BOM về các hoạt động của Ban.