HỘI NGỘ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP LỄ RA MẮT 2 COM PIONEERS VÀ POWER

HỘI NGỘ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
LỄ RA MẮT 2 COM PIONEERS VÀ POWER Ngày 17/6/2022

1. Đầu tiên, MC Phúc – Hà giới thiệu về “Chặng đường nhìn lại của BNC hai năm vừa qua
2020 -2021”. Sau đó Phúc giới thiệu “Tổng quan về BNC” .
– “ Cộng đồng BNC – kiến tạo giá trị chung”.
– BNC Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích đồng hành cùng
các doanh nghiệp Việt Nam để kết nối, chia sẻ cơ hội kinh doanh và thúc đẩy DN phát
triển.
– Tầm nhìn: BNC trở thành tổ chức kết nối kinh doanh hàng đầu Việt Nam; Khát vọng
kết nối cộng đồng và kiến tạo giá trị chung mang đến thịnh vượng cho doanh nghiệp.
– Sứ mệnh: Tạo môi trường kết nối thương mại, chia sẻ cơ hội kinh doanh, hỗ trợ trau
dồi phát triển bản thân và doanh nghiệp.
– Văn hóa BNC: Kết nối – Chia sẻ – Phát triển – Chính trực – Cam kết
2. Sau phần giới thiệu của MC là bài phát biểu của Mr Trần Gia Thông – chủ tịch BNC
– Mở đầu bài nói chuyện, anh chia sẻ “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Anh cảm ơn sự hiện
diện của các thành viên trong BNC cho sự kiện ngày hôm nay. Nhờ sự đồng lòng của
các anh chị em thành viên mà BNC từng bước lớn mạnh trong một giai đoạn đầy thách
thức của 2 năm dịch Covid. Trong giai đoạn khó khăn đó, chúng ta cùng nhau phát
triển bản thân mình hơn, không ngừng giang tay mở rộng mối quan hệ, luôn sẵn sàng
chia sẻ cơ hội kinh doanh cho nhau. Các thành viên đến với nhau bằng sự tin tưởng
chân thành với nhau, cam kết thực hiện đúng đường lối BNC đã đưa ra.
3. Tiếp nối chương trình Ms Đậu Thị Ngân – Đại diện Công ty Nông sản Vườn An tại Miền
Trung- lên công bố điều lệ hoạt động của BNC Việt Nam
4. Sau phần công bố điều lệ hoạt động của BNC là phần “Tổng kết hoạt động của BNC Việt
Nam năm 2021” do Bùi Hoài Phong – Giám đốc Công ty Nesky thông qua
– Năm qua, BNC Việt Nam đã có những hoạt động như sau:
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BNC NĂM 2021
Mr Bùi Hoài Phong – Giám đốc Công ty Nesky

I. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA BNC
1. Conneting: Tiên phong kết nối
2. Sharing: Chia sẻ, sẵn sàng trao cơ hội
3. Moving: Phát triển nâng tầm doanh nghiệp
II. TẠO ĐÒN BẨY BNC
1. Nhân sự – kiện toàn bộ máy nhân sự
2. Công cụ
3. Hệ thống – chìa khóa để BNC thành công
III. PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN
1. Mục tiêu năm 2021: 30 thành viên
2. Hiện nay: 40 thành viên
IV. HOẠT ĐỘNG
1. Kết nối kinh doanh trực tiếp nhằm gia tăng các cơ hội cho thành viên. Thực
hiện 2 tuần 1 lần vào sáng thứ 6
2. Hoạt động kết nối kinh doanh online
3. 12 Sharing :
 Lập kế hoạch kinh doanh 2022 – Mr Trần Gia Thông dạy
 Marketing truyền miệng siêu tốc – Ms Phạm Thị Bích dạy

 Các bài chia sẻ của các thành viên: Mr Đinh Lê Anh Kiệt, Mr Nguyễn
Văn Mẫn, Mr Nguyễn Bình Phương, Ms Đậu Thị Ngân, Mr Ngô Văn
Phúc.

4. Hoạt động thăm doanh nghiệp của các thành viên
5. Hoạt động kết nối 1:1
6. Hoạt động 20/10
7. Hoạt động giá trị kết nối:
 VCCI: hợp tác kết nối thương mại trong nước và các tổ chức nước
ngoài.
 Đại học bách khoa Đà Nẵng: hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ
 DTA: hợp tác phát triển kinh doanh
 JCI: kết nối kinh doanh, dự án cộng đồng, nguồn nhân lực.

V. KIỆN TOÀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH SỐ 2022
5.Tiếp theo là 30 phút giao lưu và kết nối của các chủ doanh nghiệp, tham quan gian hàng
6. Chia sẻ của các thành viên cũng như khách mời trong sự kiện ngày hôm nay. Ai cũng vui
phấn chấn khi được đứng trong một sự kiện kết nối nhiều năng lượng như thế này.
7. Nhậm chức BNC Holding 2022

NHẬM CHỨC BNC HOLDING 2022

A. BOM
1. Mr Trần Gia Thông – Chủ tịch BNC
2. Ms Trần Lê Vân Anh – Phó chủ tịch BNC
3. Mr Đinh Lê Anh Kiệt – Cố vấn BNC
B. TEAM LEADING
1. Mr Ngô Văn Phúc – Team Sharing
2. Ms Đậu Thị Ngân – Team Moving
3. Mr Bùi Trường Giang – Team Media & Events
4. Mr Bùi Hoài Phong – Team Member
5. Ms Hoàng Thị Bích Vân – Team Admin
C. GROUP LEADING:
1 Mr Trần Thiều – Group Sức khỏe
2 Ms Lê Thị Cẩm – Group Dịch vụ
3 Ms Trần Thị Thu Hà – Group Thương mại dịch vụ
8.Mr Trần Gia Thông – Chủ tịch BNC phát biểu “Kê hoạch BNC Việt Nam 2022”

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BNC NĂM 2022

Anh Trần Gia Thông – chủ tịch BNC Việt Nam chia sẻ “Kế hoạch BNC Việt Nam năm 2022”
1. Phát triển com BNC
2. Đào tạo, chia sẻ nội bộ
3. Phát triển cơ sở hạ tầng BNC
4. KPI
5. Kết nối, giao thương với các tổ chức khác
6. Các dự án BNC
– Cụ thể:
1. Phát triển com BNC:

 Phát triển số lượng thành viên BNC lên đến 90 thành viên, tương đương
với 3 com
 Kỳ vọng phát triển 1 com International
2. Đào tạo, chia sẻ nội bộ BNC
 01 quý/lần BNC ORIENTATION – Định hướng BNC cho thành viên mới
 06 chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo
 36 chuyên đề chia sẻ từ thành viên BNC
3. Phát triển cơ sở hạ tầng BNC
 Cần có một văn phòng riêng để hoạt động, gặp mặt, họp với nhau.
 Trang fanpage, web của BNC đã có
4. KPI
 Công thức 5 + 1
 Mỗi thành viên : 02 cơ hội kinh doanh/tháng
5. Kết nối, giao thương với các tổ chức khác
 Trung tâm khoa học công nghệ VNUK
 Liên kết doanh nhân Việt – VCCI
 JCCI Đà Nẵng
6. Các dự án BNC
 Showroom: các sản phẩm của các thành viên BNC
 BNC shop: dự án 0$
 BNC meeting
 Dự án đào tạo: phối hợp với VCCI, JCI, các diễn giả tổ chức các chương
trình đào tạo cho thành viên BNC

Anh Trần Gia Thông cũng chia sẻ về “Định hướng BNC 2022 -2023” như sau:

-Kết nối – Chia sẻ – Phát triển
 Đi tìm kiếm những thành viên tích cực chơi với nhau
 Dành thời gian giúp đỡ thành viên mới, giúp đỡ những người khác
 Cần sự kết hơn (vắng mặt 3 lần trong 6 tháng sẽ tự out)

9.Giới thiệu và ra mắt 2 COM : Pioneer team và Power team

RA MẮT 2 COM : PIONEER VÀ POWER
 MC giới thiêu hai leader của 2 Pioneer team và Power team, đó là:
– Pioneer team: do Đậu Thị Ngân dẫn dắt
– Power team: do Trần Thị Thu Hà dẫn dắt
 Đây là 2 leader tạm thời dẫn dắt 2 com từ 3-6 tháng.
 Leader Ngân bồi hồi chia sẻ khi lên nhận công việc của tổ chức BNC giao. Ngân nói:
“ Thật sự bất ngờ, là một trong những người đầu tiên đi từ ngày đầu thành lập BNC,
Ngân cảm thấy mình được gia tăng giá trị khi tham gia và cống hiến các hoạt động của
BNC. Ngân và Hà sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để giúp 2 com đi nhanh, đi xa hơn”.
10. Vinh danh thành viên

VINH DANH THÀNH VIÊN

1. Giải chia sẻ xuất sắc: Mr Đinh Lê Anh Kiệt – Giám đốc Công ty Danh Thịnh
Phong
2. Giải kết nối xuất sắc:
 Ms Đậu Thị Ngân – Đại diện Công ty Nông sản Vườn An tại Đà Nẵng
 Mr Hà Lê Minh – Giám đốc Công ty Khánh Thiên Sơn
3. Giải cống hiến xuất sắc:
 Ms Lê Thị Cẩm:
 Mr Dương Tấn Tú
4. Giải phát triển bản thân xuất sắc:
 Ms Nguyễn Thanh Tú – Đại diện Công ty Riavita tại Đà Nẵng

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ

Ms Đậu Thị Ngân – Đại diện Công ty Nông sản Vườn An tại miền Trung
I. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG
– Kết nối – Chia sẻ – Phát triển
II. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
– Một số từ ngữ viết tắt:
 BNC VIET NAM (Viet Nam Business Networking Community)
 COM (Community: Trong BNC có nhiều cộng đồng nhỏ, mỗi cộng
đồng từ 20-30 hội viên được gọi là COM)
 BNC COM (Ví dụ: BNC COM PIONEERS tên riêng của mỗi cộng
đồng nhỏ)
 BNC BOM (Board Of Management: Hội đồng quản trị BNC)
A. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ & QUY ĐỊNH NGÀNH NGHỀ THAM GIA
1. Trong mỗi COM của BNC VN, mỗi ngành  nghề
chỉ có 01 người được phép tham gia.
2. Hội viên phải đăng ký với BNC ngành nghề chính (có liệt kê trong
giấy phép ĐKKD)
 Trường hợp đăng ký nhiều ngành nghề hơn trong GPĐKKD
thì phải bổ sung người đại diện cho ngành nghề đó tham gia
BNC, và được hiểu là sẽ tham gia như 01 tổ chức độc lập,
thực hiện tuân thủ đúng theo quyền và nghĩa vụ của BNC
đưa ra.

3. Thành viên muốn tham gia BNC:
 Đăng ký vào MẪU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN BNC
 Nộp kèm bản photo Giấy phép ĐKKD cho bộ phận Admin
của BNC COM tham gia.
 BNC BOM xem xét quyết định kết nạp Thành viên mới
 Thành viên mới được giới thiệu tham gia vào các buổi họp
ONLINE/OFFLINE định kỳ
 Lễ kết nạp chính thức Thành viên mới sẽ được tổ chức vào
các buổi họp OFFLINE hàng tháng tại BNC COM thành
viên tham gia.

4. Hội viên được yêu cầu phải trung thực trong việc giới thiệu cơ hội
kinh doanh tiềm năng hoặc khách mời cho COM của họ. Mỗi BNC
COM có thể đề ra mức tối thiểu cho tổng số cơ hội kinh
doanh/khách mời mà mỗi hội viên cần phải có đề duy trì tư cách hội
viên (khuyến khích nhưng không bắt buộc).
5. Hội viên muốn đổi ngành nghề đăng ký thì phải làm một bản đăng
ký mới và phải được BOM chấp nhận cho thay đổi.

B. ĐỐI TƯỢNG, TƯ CÁCH & QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN – PHÁT
TRIỂN THÀNH VIÊN MỚI
1. 01 doanh nghiệp – 01 ngành nghề – 01 thành viên
2. Chức danh tối thiểu: từ cấp Trưởng phòng trở lên.
3. Trường hợp khác với quy định trên, BOM sẽ xem xét quyết định khi
cần, và yêu cầu phải có Giấy Ủy quyền của Lãnh đạo doanh nghiệp.
4. Công khai danh sách thành viên BNC của mỗi COM

 Mục đích: tạo sự thuận tiện trong việc giới thiệu khách hàng
cho nhau
>> không được dùng vào mục đích mời mọc, lôi kéo (thông qua e-mail,
gửi thư trực tiếp, hoặc các phương tiện khác) vì những mục đích khác
mà không có sự chấp thuận trước của lãnh đạo các cấp.
5. Khi tham gia BNC, logo & thông tin của doanh nghiệp thành viên sẽ
được hiển thị trên Website/Fanpage của BNC có cơ hội được marketing
cho doanh nghiệp mình, kết nối thương mại và được sự hỗ trợ của các
thành viên khác trong BNC.
6. Phát triển Hội viên mới: Hàng năm mỗi BNC COM có nhiệm vụ phát
triển thành viên mới theo chỉ tiêu đăng ký với BNC BOM.
 Yêu cầu chung: không giới thiệu khách mời kinh doanh cùng
ngành nghề tham gia cùng một COM.

7. BNC là tổ chức hoạt động kết nối kinh doanh dành cho các SMEs
(doanh nghiệp vừa và nhỏ) tại Việt Nam
 BNC hoạt động trên cả nước Việt Nam, không giới hạn số
lượng BNC COM từng địa bàn, khu vực.
C. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP
 Họp Ban điều hành BNC BOM (Board of Management):
 Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thư ký.
 Nội dung: Họp về định hướng, chủ trương hoạt động BNC, các
quyết nghị hoặc các vấn đề khác khi cần.
 Thời gian: 01 lần/tháng hoặc đột xuất khi cần.
 Họp Ban điều hành mở rộng BNC HOLDING:
 Thành phần: Gồm BOM và các trưởng Team/Group
 Nội dung và thời gian: Do BOM quyết định khi cần các Ban
giúp việc triển khai công việc.
 Các buổi họp định kỳ BNC COM trong tháng:
 01 buổi họp OFFLINE định kỳ (từ 7.30 – 9.30am) vào sáng thứ
7 của tuần thứ 2 trong tháng (hoặc tổ chức các COM họp
chung);
 03 buổi họp ONLINE (từ 7.30 – 8.30am) vào các sáng thứ 7
còn lại của tháng (hoặc ngày khác trong tuần do BOM của
COM chọn).
 Thời gian có thể thay đổi tùy theo điều kiện cụ thể, khi cần.
 Thành viên yêu cầu phải có mặt đúng giờ và ở lại cho đến khi
buổi họp kết thúc.
 Trang phục đồng phục BNC (nếu chưa có thì trang phục lịch
sự).
 Nội dung các buổi họp bao gồm: giới thiệu doanh nghiệp – tìm
kiếm, kết nối thương mại – chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều
hành doanh nghiệp – phát triển bản thân

 Quy định:
 Họp định kỳ: bắt buộc
 Nếu hội viên gặp trường hợp đặc biệt không thể có mặt thì có
thể cử người khác đi thay (người đó không phải là hội viên
trong cùng COM với mình), yêu cầu chức danh từ cấp trưởng
phòng trở lên. Việc thay thế này sẽ không bị tính là vắng mặt.
 Một hội viên chỉ được phép vắng mặt 03 lần trong vòng 06
tháng.

D. PHÍ THƯỜNG NIÊN – QUỸ ĐÓNG GÓP BNC

 Phí thường niên:
 Mức phí được Cộng đồng BNC quy định theo từng thời điểm và
được sự thống nhất nội bộ tại các cuộc họp theo quy định.
 Phí  có  thể  trả  bằng  tiền  mặt hoặc chuyển khoản.
 Không hoàn lại
 Không được chuyển từ người này cho người khác trừ trường
hợp hai người làm cùng một công ty.
 Nếu thành viên yêu cầu được chuyển từ BNC COM hiện tại
sang một COM mới thì sẽ phải làm đơn đăng ký thành viên mới
cho COM định tham gia.
 Phí thường niên sẽ được tính toán và chuyển sang COM mới
theo tỷ lệ thời gian tương ứng cho Thành viên.
 2021 (12/2020 – 12/2021): 02 triệu đồng/năm
Thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký
 Nếu hội viên được kết nối thương mại từ sự giới thiệu của một
hội viên trong BNC thì hội viên đó có nhiệm vụ trích nộp doanh
thu được từ hợp đồng thương mại đó theo tỷ lệ % quy định
Lấy ý kiến thành viên: đề xuất bằng cách gửi tin nhắn về số
hotline admin BNC, ghi rõ tên Doanh nghiệp
 Các hội viên tham gia điều hành, hoạt động trong tổ chức BNC
được hưởng chế độ, chính sách thù lao theo quy định tài chính
của BNC (hiện tại chưa thực hiện)
 Báo cáo thu chi hàng năm tại Họp tổng kết cuối năm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BNC NĂM 2021
Mr Bùi Hoài Phong – Giám đốc Công ty Nesky

VI. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA BNC
4. Conneting: Tiên phong kết nối
5. Sharing: Chia sẻ, sẵn sàng trao cơ hội
6. Moving: Phát triển nâng tầm doanh nghiệp
VII. TẠO ĐÒN BẨY BNC
4. Nhân sự – kiện toàn bộ máy nhân sự
5. Công cụ
6. Hệ thống – chìa khóa để BNC thành công
VIII. PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN
3. Mục tiêu năm 2021: 30 thành viên
4. Hiện nay: 40 thành viên
IX. HOẠT ĐỘNG
8. Kết nối kinh doanh trực tiếp nhằm gia tăng các cơ hội cho thành viên. Thực
hiện 2 tuần 1 lần vào sáng thứ 6
9. Hoạt động kết nối kinh doanh online
10. 12 Sharing :
 Lập kế hoạch kinh doanh 2022 – Mr Trần Gia Thông dạy
 Marketing truyền miệng siêu tốc – Ms Phạm Thị Bích dạy

 Các bài chia sẻ của các thành viên: Mr Đinh Lê Anh Kiệt, Mr Nguyễn
Văn Mẫn, Mr Nguyễn Bình Phương, Ms Đậu Thị Ngân, Mr Ngô Văn
Phúc.

11. Hoạt động thăm doanh nghiệp của các thành viên
12. Hoạt động kết nối 1:1
13. Hoạt động 20/10
14. Hoạt động giá trị kết nối:
 VCCI: hợp tác kết nối thương mại trong nước và các tổ chức nước
ngoài.
 Đại học bách khoa Đà Nẵng: hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ
 DTA: hợp tác phát triển kinh doanh
 JCI: kết nối kinh doanh, dự án cộng đồng, nguồn nhân lực.

X. KIỆN TOÀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH SỐ 202
NHẬM CHỨC BNC HOLDING 2022

D. BOM
4. Mr Trần Gia Thông – Chủ tịch BNC
5. Ms Trần Lê Vân Anh – Phó chủ tịch BNC
6. Mr Đinh Lê Anh Kiệt – Cố vấn BNC
E. TEAM LEADING
6. Mr Ngô Văn Phúc – Team Sharing
7. Ms Đậu Thị Ngân – Team Moving
8. Mr Bùi Trường Giang – Team Media & Events
9. Mr Bùi Hoài Phong – Team Member
10. Ms Hoàng Thị Bích Vân – Team Admin
F. GROUP LEADING:
1 Mr Trần Thiều – Group Sức khỏe
3 Ms Lê Thị Cẩm – Group Dịch vụ
3 Ms Trần Thị Thu Hà – Group Thương mại dịch vụ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BNC NĂM 2022

Anh Trần Gia Thông – chủ tịch BNC Việt Nam chia sẻ “Kế hoạch BNC Việt Nam năm 2022”
7. Phát triển com BNC
8. Đào tạo, chia sẻ nội bộ
9. Phát triển cơ sở hạ tầng BNC
10. KPI
11. Kết nối, giao thương với các tổ chức khác
12. Các dự án BNC
– Cụ thể:
7. Phát triển com BNC:
 Phát triển số lượng thành viên BNC lên đến 90 thành viên, tương đương
với 3 com
 Kỳ vọng phát triển 1 com International
8. Đào tạo, chia sẻ nội bộ BNC
 01 quý/lần BNC ORIENTATION – Định hướng BNC cho thành viên mới

 06 chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo
 36 chuyên đề chia sẻ từ thành viên BNC
9. Phát triển cơ sở hạ tầng BNC
 Cần có một văn phòng riêng để hoạt động, gặp mặt, họp với nhau.
 Trang fanpage, web của BNC đã có
10. KPI
 Công thức 5 + 1
 Mỗi thành viên : 02 cơ hội kinh doanh/tháng
11. Kết nối, giao thương với các tổ chức khác
 Trung tâm khoa học công nghệ VNUK
 Liên kết doanh nhân Việt – VCCI
 JCCI Đà Nẵng
12. Các dự án BNC
 Showroom: các sản phẩm của các thành viên BNC
 BNC shop: dự án 0$
 BNC meeting
 Dự án đào tạo: phối hợp với VCCI, JCI, các diễn giả tổ chức các chương
trình đào tạo cho thành viên BNC

Anh Trần Gia Thông cũng chia sẻ về “Định hướng BNC 2022 -2023” như sau:

-Kết nối – Chia sẻ – Phát triển
 Đi tìm kiếm những thành viên tích cực chơi với nhau
 Dành thời gian giúp đỡ thành viên mới, giúp đỡ những người khác
 Cần sự kết hơn (vắng mặt 3 lần trong 6 tháng sẽ tự out)

RA MẮT 2 COM : PIONEER VÀ POWER
 MC giới thiêu hai leader của 2 Pioneer team và Power team, đó là:
– Pioneer team: do Đậu Thị Ngân dẫn dắt
– Power team: do Trần Thị Thu Hà dẫn dắt
 Đây là 2 leader tạm thời dẫn dắt 2 com từ 3-6 tháng.
 Leader Ngân bồi hồi chia sẻ khi lên nhận công việc của tổ chức BNC giao. Ngân nói:
“ Thật sự bất ngờ, là một trong những người đầu tiên đi từ ngày đầu thành lập BNC,
Ngân cảm thấy mình được gia tăng giá trị khi tham gia và cống hiến các hoạt động của
BNC. Ngân và Hà sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để giúp 2 com đi nhanh, đi xa hơn”.

VINH DANH THÀNH VIÊN

5. Giải chia sẻ xuất sắc: Mr Đinh Lê Anh Kiệt – Giám đốc Công ty Danh Thịnh
Phong
6. Giải kết nối xuất sắc:
 Ms Đậu Thị Ngân – Đại diện Công ty Nông sản Vườn An tại Đà Nẵng
 Mr Hà Lê Minh – Giám đốc Công ty Khánh Thiên Sơn
7. Giải cống hiến xuất sắc:
 Ms Lê Thị Cẩm:
 Mr Dương Tấn Tú
8. Giải phát triển bản thân xuất sắc:
 Ms Nguyễn Thanh Tú – Đại diện Công ty Riavita tại Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *