CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VÌ CỘNG ĐỒNG

  • Người đại diện: HUỲNH VĂN CÔNG LUẬN – Giám đốc
  • Ngành nghề – dịch vụ:
    • Phân phối máy lọc nước Hydrogen
    • Phân phối sữa dinh dưỡng
  • Đối tác:
    • Các đơn vị cung cấp nước sạch

Thông tin liên hệ

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.