NÔNG SẢN VƯỜN AN

 • Người đại diện: Giám đốc – Đậu Thị Ngân
 • Ngành nghề – dịch vụ:
  • NÔNG SẢN SẤY
  • SAFFRON
  • YẾN SÀOYẾN SÀO
 • Đối tác:
 • Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ: 90/17/4 ĐỐNG ĐA, THUẬN PHƯỚC, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG
  • Số điện thoại: 0906563411
  • Website: vuonan.vn
  • Email: Ngandt1983@gmail.com
 • Hồ sơ năng lực

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.