SaSa Beauty

 • Người đại diện: Giám đốc – Nguyễn Thị Hồng Trang
 • Ngành nghề – dịch vụ:
  • Chăm sóc da
 • Đối tác:
 • Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ: 225/2 Đống Đa, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0905 748239
  • Website:
  • Email: hongtrangrd@gmail.com
 • Hồ sơ năng lực

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.